Úvodní stránka  /  Projekty  /  Adopce.com

Adopce.com

Informační projekt od roku 2000 uceleně přibližuje problematiku náhradní rodinné péče ve 4 základních rovinách:

  1. webový portál www.adopce.com,
  2. bezplatná distribuce brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“,
  3. informační telefonní linka 233 356 701,
  4. veřejná diskuse projektu.

 

Přehledným a uceleným způsobem přibližuje žadatelům problematiku náhradní rodinné péče a snaží se odpovědět na mnoho důležitých otázek, které je na cestě náhradního rodiče mohou potkat.

Odborným garantem projektu a spolurealizátorem je Středisko náhradní rodinné péče, spolek.

Brožuru je možné stáhnout zdarma na stránkách projektu.

 

-----------

Kontakt:

Jana Kotalová

gsm: +420 739 642 563
e-mail: jana.kotalova@spoludetem.cz

-----------

 

Za dlouhodobou podporu projektu děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem.