Úvodní stránka  /  Novinky  /  Ze Spolu dětem  /  Národní cena kariérového poradenství

Aktuality

Národní cena kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství

Stali jsme se hrdými držiteli Národní ceny kariérového poradenství 2018 za přípravu dětí na samostatný život a na práci před odchodem z dětských domovů. Národní cenu kariérového poradenství vyhlašuje a pořádá Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance. V 10 ročníku soutěže soupeřili Tréninky dospělosti s dalšími 31 projekty. Z výhry máme radost a v prosinci nás čeká studijní návštěva Portugalska.

Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Síť Euroguidance je součástí programu Erasmus+. Centrum Euroguidance se svými aktivitami podporuje rozvoj kariérového poradenství. Organizuje akce, které zviditelňují příklady dobré praxe, přináší zahraniční inovativní přístupy a metody pro poradce a přispívá ke sdílení zkušeností napříč Evropou.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí.