Úvodní stránka  /  Podpořte nás  /  Podpořte nás

Podpořte nás

Naším heslem je Integrace místo separace.

 

Pomoct nám můžete více způsoby:

●          pravidelným každoročním příspěvkem organizaci na účet                                    číslo 1048136008/2700

●          příspěvkem na konkrétní projekt, který Vás zaujal

●          příspěvkem na konkrétní přání dítěte v projektu Dejme šanci dětem -                  číslo účtu 1048136016/2700

●          příspěvkem na speciální účet zřízený k účelu dopisové kampaně :                       2106519344/2700